**STOPP BARNEPORNO!**
Kommer du over barneporno på nettet, rapporter straks til denne adressen:
children@risk.online.no eller direkte til
Kriminalpolitisentralen:
tips@kripos.no Den første linken er til Redd Barna, der er du sikret 100% anonymitet. Ingen er
tjent med at små barn utnyttes og selges av griser.
DETTE BURDE ALLE HA PÅ SIN SIDE. KOPIER DETTE NÅ!
Barnepornografi er ikke pornografi, men dokumentasjon av overgrep mot barn. Denne
dokumentasjonen kan finnes i form av grafikk, bilder eller film, og gjerne med opplysninger om offer,
overgriper og åsted.

Befatning med barnepornografi straffes etter straffeloven §204d – enten befatningen har skjedd i
Norge eller i utlandet, jf. straffeloven §12 nr. 3a. Straffen er fengsel i inntil 3 år, eventuelt 6 år
dersom det er snakk om organisert virksomhet.

Barnepornografi defineres som kjønnslige skildringer hvor barn er involvert. Med barn regnes (fra
1.10.03) alle som er eller fremstår som under 18 år.

Det er ikke noe krav at barnet er involvert i kjønnslig aktivitet, også såkalte poseringsbilder kan
rammes dersom innholdet ”er egnet til å gi seksuelle assosiasjoner”.

Er du i tvil om materialet er straffbart, overlat dette til politiet og tips Kripos. Også såkalte ”fjortis-
sider” kan være straffbare etter barnepornografibestemmelsen, evt. andre lovbestemmelser.

Også befatning med barnepornografi som følge av nysgjerrighet kan være straffbar. Det samme
gjelder aktiv søking etter barnepornografi for å ”hjelpe” politiet. Kripos fraråder sterkt denne typen
virksomhet, og vil behandle dette som ulovlig befatning med barnepornografi.

Dersom du uforvarende skulle komme over eller motta materiale du mener er barnepornografisk,
tips Kripos om dette ved å følge fremgangsmåten her. Slett deretter materialet.

Kilde:
www.kripos.no